Fagstoff

Lover og regler for petroleumsindustrien

Publisert: 07.07.2016, Oppdatert: 24.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.

 

Alt arbeid som utføres offshore, skal vurderes i forkant og etterkant for å finne sikreste løsning. I tillegg skal alle konstruksjoner være sikret for verst tenkelige belastning, og viktig utstyr skal ha doble sikkerhetsløsninger.

 

Da petroleumsvirksomheten kom til Norge på 1960-tallet, fantes det ikke lover og regler som ivaretok helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel. De første tiårene var det høye ulykkes- og dødstall knyttet til arbeid offshore og til helikoptertransport.

Myndighetene og partene i petroleumsindustrien tok raskt tak i problemet og utarbeidet regler som skulle ivareta arbeiderne, miljøet og utstyret som var i bruk på norsk kontinentalsokkel.

To hovedregler gjelder:

  • Kontinuerlig forbedring, som betyr at alt arbeid som utføres skal vurderes i forkant og etterkant for å finne beste og sikreste løsning. 
  • Redundancy, som betyr at konstruksjoner skal være sikret for verst tenkelige belastning, og viktig utstyr skal ha en alternativ løsning tilgjengelig offshore, som for eksempel to uavhengige barrierer i brønnen eller to uavhengige styringspanel på overflaten.  

Arbeidet med sikkerhet er fortsatt en pågående jobb som viser seg å gi gode resultater på den operasjonelle siden, så vel som for sikkerheten.