Læringssti

Publisert: 06.07.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Mikrofon

Lyd og lydopptak

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til ulike typer lyd
  • vite forskjellen på ulike mikrofoner og kunne velge den riktige til ditt formål
  • kunne gjøre lydopptak med akseptabel kvalitet

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti