Oppgave: Interaktivitet

Sikkerhetstiltak for butikk

Publisert: 11.07.2016, Oppdatert: 07.03.2017

En butikk har en rekke ulike sikkerhetstiltak.

Vi deler sikkerhetstiltakene inn i fysiske, tekniske og administrative tiltak.