Oppgave: Interaktivitet

Sikkerhetstiltak for boliger

Publisert: 11.07.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Boliger har mange ulike sikkerhetstiltak.

Sikkerhetstiltakene kan deles inn i fysiske, tekniske og administrative tiltak.