Oppgave

Foredrag om medievaner og handlemønstre

Publisert: 04.07.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Markedsføring på sosiale medier. Illustrasjon.  Sjefen din kommer og forteller at han dagen etter skal holde et foredrag for studenter som skal lære om medievaner og handlemønstre. Han trenger din hjelp og har satt opp noen spørsmål som han lurer på om du kan besvare for å gi ham bakgrunnsinformasjon til foredraget.

  • Hva er det som fører til endringer i medievanene og handlemønstrene våre?

  • Hva kjennetegner de nye digitale mediene sammenlignet med aviser, magasiner, radio og fjernsynsreklame?

  • Hva er forskjellen på personlig WOM og eWOM?

  • Hva avgjør om et budskap i et sosialt medium, for eksempel Facebook, blir delt?

  • Hva er viral markedsføring, og hvilke fordeler og ulemper har denne markedsføringsteknikken?

  • Hvordan har de nye medievanene endret hele kjøpsprosessen?

Tips: Del klassen inn i grupper og fordel oppgavene mellom gruppene. Hver gruppe framfører sin del.