Oppgave

Planlegge bruk av salgskanaler og medier

Publisert: 30.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Fire jenter jobber med skolearbeid. Foto.  

For å planlegge og vurdere bruken av ulike salgskanaler og medier har vi anbefalt at du følger en arbeidsprosess som består av flere trinn. Til hvert av trinnene finner du noen påstander eller definisjoner. Ett av alternativene er feil. Din oppgave er å avgjøre hvilket svaralternativ som er feil.