Oppgave: Interaktivitet

All makt til kunden

Publisert: 04.07.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Endringene i folks mediebruk har ført til en endring i måten virksomheter markedsfører produktene sine på. 

Kundene har fått mer makt og kan i større grad påvirke resultatet av en kampanje.