Oppgave: Interaktivitet

Nettbutikkplan

Publisert: 30.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Tenk deg at du jobber i en virksomhet som ikke har nettbutikk i dag. Sjefen kommer en dag og spør deg om du kan lage en nettbutikkplan som grunnlag for å utvikle en nettbutikk.

Du tar umiddelbart fatt på oppgaven. For å løse oppgaven må du finne svar på en del spørsmål som tilsvarer punktene i en nettbutikkplan, slik du har lært.