Fagstoff

Markedsføring

Publisert: 30.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Reklameskilt. Foto.

For at kunden skal vite at nettbutikken finnes, må den markedsføres. Mange nettbutikker har egne avdelinger eller innleide eksterne firmaer som gjør denne jobben. Likevel må du ha et forhold til markedsføring når du drifter en nettbutikk.

Sosiale medier

Sosiale medier er blitt en svært viktig markedsføringskanal. Der har man gode muligheter til å kommunisere direkte med kundene. Man kan legge ut konkurranser og informasjon om kampanjer og tilbud. Fordelen med sosiale medier er at aktiviteten kan bli viral, det vil si at den sprer seg til mange personer. Derfor bør man legge ut noe som flest mulig personer er interessert i og kan relatere seg til.

Nyhetsbrev

Ettersom ulike sosiale medier kommer og går, er nyhetsbrev en stabil kanal å markedsføre nettbutikken gjennom. Når en kunde registrerer seg i nettbutikken, kan det være et valg at kunden melder seg på nyhetsbrev. Det er viktig at nyhetsbrevet er godt formulert, og at det ikke sendes ut for ofte, hvis ikke vil det raskt oppleves som støy, og i verste fall vil kundene melde seg av nyhetsbrevet.

Annonser

Det er flere ulike medier og kanaler vi kan bruke for å annonsere for nettbutikken vår. Digitale annonser er i dag større enn trykte annonser, og har mange fordeler. Ved å ta i bruk digitale annonser kan man spesifisere målgruppene i større grad. Dersom vi skal reklamere på Facebook, kan vi spesifisere alt fra kjønn og alder til interesser.