Læringssti

Publisert: 29.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Møt en typisk bergenser

Annonser, radiospot og reklamefilm

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

  • kjenne igjen egenskaper ved ulike reklamesjangre
  • forstå sammenhengen mellom reklamesjangre og formater
  • kjenne til hvordan reklamebransjen jobber med å tilpasse reklame til ulike kanaler og formater
  • kunne bruke denne kunnskapen i eget arbeid
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti