Fagstoff

Drift av netthandel

Publisert: 30.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Datamaskin med handlevogn og kredittkort oppå. Illustrasjon.

I tillegg til den tekniske driften av en netthandelsløsning må vi ta hånd om den daglige driften av selve nettbutikken. Dette er viktig for at nettbutikken skal være attraktiv for kunden og føre til salg. Her lærer du litt om hva som kreves av deg når du skal drifte en nettbutikk.

Teknisk drift

Mange mindre nettbutikker velger å kjøpe en teknisk løsning fra et eksternt firma. Da slipper de å tenke på stabilitet og oppetid. Oppetiden er den tiden et system er tilgjengelig for brukeren. Det er med andre ord viktig at en nettbutikk har lang oppetid, slik at man genererer så mange salg som mulig. Det kan være en IKT-servicemedarbeider som ivaretar den tekniske driften av nettbutikken.

Daglig drift

De som er ansvarlige for den daglige driften av netthandelen, bør ha bred kompetanse og legge vekt på:

  • produktinformasjon
  • kunderelasjoner
  • analyser og tiltak
  • logistikk
  • markedsføring

Planlegging av bedriftens ressurser

Mange bedrifter har et eget system som sørger for at virksomhetens systemer kommuniserer med hverandre. Et slikt system kalles ERP (Enterprise resource planning) og brukes til å planlegge virksomhetens ressurser. På denne måten kan man ha en samlet oversikt over produkter, kunder, salg, økonomi og ansatte, i tillegg til annen informasjon som er viktig for driften av virksomheten.