Fagstoff

Adgangskontroll

Publisert: 30.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Biometrisk sikkerhet. Foto.

At stadig flere bedrifter innfører adgangskontroll, har bakgrunn i ulike forhold. Her skal vi se på noen eksempler.

Sikkerhet

I et sikkerhetsperspektiv kan adgangskontroll være et tiltak mot tyveri, industrispionasje og i verste fall terrorhandlinger.

Lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget på Nav-kontor har opplevd at sikkerheten rundt saksbehandlerne er skjerpet etter at ansatte er blitt truet og angrepet.

Lærlinger i IKT-servicefaget har skjerpet de interne rutinene for bruk av passord og annen beskyttelse etter at uvedkommende har tatt seg inn på kontor og tappet de ansattes datamaskiner for sensitiv informasjon.

Lærlinger i sikkerhetsfaget hos for eksempel Securitas kan arbeide ute hos ulike bedrifter som velger å leie inn vektertjenester.

Service

I et serviceperspektiv kan god adgangskontroll bidra til at gjester raskt får kontakt med riktig person eller avdeling, og at møtet mellom dem kan følges opp med møterom, servering og andre tiltak.

Lærlinger i salgsfaget hos en bilforhandler møter kunden i resepsjonen ute i salgslokalet. Her finner lærlingene ut hva kunden ønsker før de hjelper kunden selv eller sender han videre til en kollega. før de enten følger opp kunden selv eller leder han til en kollega.

Drift

I et driftsperspektiv kan adgangskontroll gi mulighet for å koble ID-kort til tids- og fraværsregistrering. På samme vis kan tilstedeværelse kobles med kompetanseprofil, slik at sentralbordet setter over til ansatte som kan besvare ulike henvendelser.

Lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget har ofte ansvar for driftsrelaterte oppgaver. Når en lærling har god kunnskap om fagfeltet til ulike avdelinger og ansatte, kan han lettere viderekoble henvendelser og vite hvem som kan være back-up for dem som ikke er til stede.