Læringssti

Publisert: 29.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Å reklamere

Å jobbe som reklamemedarbeider

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvordan arbeidsdelingen er mellom ulike yrkesroller i et reklamebyrå
  • vite hvordan et reklamebyrå planlegger en reklamefilm
  • kjenne til og kunne anvende AIDAS-modellen i eget arbeid

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti