Oppgave

Å fange forbrukernes oppmerksomhet

Publisert: 29.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Letttkledd dame på utendørsreklame. Fotografi.Anna Nicole Smith på reklameplakater for H&M 

Oppgave 1

Studer reklameplakaten til H&M.

 1. Hvilke elementer er brukt for å vekke oppmerksomhet?
 2. Hva er det som gjør at de som ser denne reklamen, blir interessert i produktet?
 3. Hvilke behov eller ønsker skaper denne reklamen hos dem som ser den?
 4. Hva ønsker annonsøren at de som ser denne reklamen, skal gjøre?
 

Apple-butikk i New York. Fotografi.Apple-butikk i New York 

Oppgave 2

Diskuter i klassen:

 • Hvordan kommer AIDAS-prinsippet til syne i måten Apple markedsfører nye produkter på?
 • Gjør nettsøk for å finne eksempler.

 

 

Oppgave 3

Gå sammen i grupper på tre. Tenk dere at dere driver en ungdomsbedrift sammen med noen andre i klassen.

 1. Hvilke varer eller tjenester kunne bedriften deres tilby?
 2. Hvilke kanaler ville dere bruke for å reklamere for det bedriften tilbyr?
 3. Hvordan ville dere gå fram for å fange mottakernes oppmerksomhet?