Oppgave

Sosiale medier og digitale trusler

Publisert: 30.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ungdomsgutt som datahacker. Foto.   Justisdepartementet driver nettsiden dinutvei.no, som gir råd til mennesker som er utsatt for nettovergrep og digital vold. IKT-senteret har en nettressurs om personvern og nettvett for barn og unge i alderen 9–18 år. Målet er å gi økt bevissthet og kunnskap om personvern og de valgene ungdommene tar ved bruk av digitale medier. Digital dømmekraft handler om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Gå inn på hjemmesiden dubestemmer.no, og velg aldersgruppen 13–18 år.

Her får du fire temaer å velge mellom:

  • personvern
  • sosial på nett
  • uønskede hendelser
  • digitale spor

Klassen deles i fire grupper som hver får ett av de fire temaene å jobbe med.
Gruppene leser seg opp på det valgte temaet.
Gruppene lager en presentasjon og/eller plakat om sitt tema og framfører i klassen.