Oppgave

Registrer egne medievaner

Publisert: 29.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mine medievaner

I denne oppgaven skal du svare på en enkel undersøkelse om medievanene dine. Undersøkelsen er laget i Google-skjema, som er et enkelt verktøy for å lage slike undersøkelser. Ved å svare på denne undersøkelsen kan du bli mer klar over dine egne medievaner. Kanskje får du også ideer her til en liknende undersøkelse blant dine egne klassekamerater og venner.

 

 

 

Diskuter resultatet

Gå så sammen parvis i klassen og se på sammendrag av svarene.

  • Hva kan dere trekke ut av dette sammendraget?
  • Diskuter så i klassen hva denne undersøkelsen kan si dere om unges medievaner.

Sammendrag av svarene på undersøkelsen vil dere finne her:

Medievaner – sammendrag av svar