Oppgave

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Bevæpnet politi. Foto.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) styrer sikkerhetsarbeidet i Norge. Hvert år legger DSB ut en rapport med en vurdering av ulike trusler og risikoer som kan true Norges sikkerhet.

I rapportene sine går DSB ut fra disse samfunnsverdiene:

 • liv og helse
 • natur- og kulturmiljø
 • økonomi
 • samfunnsstabilitet
 • demokratiske verdier

A Skriv ned tre trusler for hver av samfunnsverdiene.

B Skriv ned konsekvensene av de ulike truslene du skrev ned under A.

C Gå inn på hjemmesiden sikkerhverdag.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no.

Klikk deg inn på «Våre kategorier». Hvilke åtte kategorier kan du velge mellom?

D Gruppeoppgave

 • Jobb to og to, og plukk én av kategoriene.
 • Lag en presentasjon om kategorien dere valgte.
 • Presenter for klassen.