Fagstoff

Mottaker

Publisert: 29.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Postkasse i landlige omgivelser

Når vi snakker om mottaker i markedskommunikasjon, mener vi den eller de personene, gruppene, bedriftene eller enhetene som en organisasjon ønsker å nå med budskapet sitt. Det er viktig at organisasjonen har gjort et grundig arbeid med målgrupper på forhånd, slik at den sikter seg inn mot det riktige segmentet og de riktige målgruppene for produktet sitt.

Hvordan finne de riktige segmentene og målgruppene?

Se gjennom lysbildeserien for å lære mer om målgrupper og segmentering.

Relatert innhold

Generelt