Oppgave: Interaktivitet

Politiets sikkerhetstjeneste

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Det er flere offentlige aktører som har som oppgave å avdekke og hindre fiendtlige handlinger mot norske borgere, bedrifter og institusjoner. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvaret for sivile trusselvurderinger, spesielt når det gjelder terror og industrispionasje.