Oppgave

Foredrag om miljøsatsing i NSB

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kvinne skal reise med tog. Foto.   I denne oppgaven skal du lage en presentasjon med temaet «NSB og miljø».

NSB skriver på sine nettsider:

«NSBs beste bidrag til et bedre miljø er å frakte mange passasjerer på en sikker, pålitelig og ressurseffektiv måte. Vi jobber for å tilby et reisetilbud som er sømløst, punktlig og effektivt inn og ut av de store byene, samt komfortabelt og attraktivt mellom de store byene.»

Gå inn på NSB.

Velg i menyen «Om NSB» og deretter «NSB og Miljø».

Her kan du sette deg inn i følgende emner:

  • NSBs miljøpolitikk
  • NSB et miljøvennlig selskap
  • Miljøregnskap (Last ned den siste rapporten og les side 2 til og med side 6.)
  • Strategisk miljøplan
  • Miljøtoget
  • Miljøkalkulator

Med utgangspunkt i ett eller flere av emnene skal du lage en presentasjon med temaet «NSB og miljø».

Du skal framføre presentasjonen for klassen.

Presentasjonsformen er valgfri, men den skal vare 7–10 minutter.