Fagstoff

Formelt brev

Publisert: 19.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Jente som skriver på tastatur. Foto.  

Når vi skriver brev, bruker vi stort sett pc, uansett om vi skriver e-postbrev eller brev som skal skrives ut og sendes med vanlig post.

Fra papirbrev til elektronisk brev

Formelle brev bruker vi i arbeidslivet, men også når vi som privatpersoner skriver til myndigheter, til foreninger eller til personer vi ikke kjenner. Flere og flere bedrifter og offentlige etater bruker  e-post og SMS til stadig flere formål, men det fins fortsatt situasjoner der det er nødvendig med papirbrev. Det er for eksempel fortsatt langt fra alle i samfunnet vårt som er "på nett" hver dag.

Fast brevoppsett

Formelle brev har ei fast form. Hensikten med dette er å gjøre brevet lettlest og oversiktlig. En skriftlig versjon av reglene finner du under "Regler for oppsett av formelle brev ".

E-postbrev

Et e-postbrev ser nødvendigvis noe annerledes ut enn et papirbrev, og tonen i et e-postbrev kan være mer uformell enn i et trykt brev. Men det fins også en god del likhetstrekk. Eksempel på et e-postbrev finner du i høyrespalten.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold