Fagstoff

Oppladbare batterier

Publisert: 02.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Litiumionebatteri

De oppladbare batteriene kan lades opp igjen når spenningen begynner å avta. Ved oppladningen blir elektrodereaksjonene tvunget til å gå motsatt vei sammenlignet med det som skjer når elementet leverer strøm.

Blyakkumulatoren

Denne batteritypen har vært en sliter i mange år, blant annet som startbatteri i biler og andre bensin- og dieseldrevne farkoster. Blyakkumulatoren utvikler knallgass ved oppladning, og den inneholder svovelsyre. Trykk på lenken under for å lese mer.

Nikkel-kadmiumbatterier

Dette er miljøfarlige batterier som ikke lenger produseres. Trykk på lenken under for å lese mer.

Nikkel-metallhydridbatterier (Ni-MH-batterier)

Batterier som kan lades opp inntil 1000 ganger, er miljøvennlige ettersom de erstatter 1000 engangsbatterier. Disse brukes mye i vanlige elektronikkprodukter. Trykk på lenken under for å lese mer.

Litiumionebatterier

Denne batteritypen gir høyere spenning enn engangsbatteriene og andre oppladbare batterier. Batteriet er meget stabilt og varig. Trykk på lenken under for å lese mer.