Fagstoff

Litiumbatterier

Publisert: 02.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Litium knappeceller. Foto.Li-knappcelle.
Opphavsmann: Gerhard H Wrodnigg
 

 

 

Litiumbatterier

Det er flere typer av litiumbatterier i bruk. Felles for alle litiumbatteriene er at de består av metallet litium (Li) som negativ elektrode, mens den positive elektroden kan være forskjellige kjemiske forbindelser. ElektrolytteneEn elektrolytt er et stoff som inneholder frie ioner som oppfører seg som et elektrisk strømførende materiale. Siden elektrolytter generelt sett består av ioner i en løsning, er de også kjent som ioniske løsninger, men smeltede elektrolytter og støpte elektrolytter er også mulig.En elektrolytt er kort sagt et stoff som kan løses opp i vann og gi en løsning som er strømførende. varier fra batteritype til batteritype.

Egenskaper ved litium (Li)

Litium står høyt oppe i spenningsrekkenMetaller og halvmetaller kan organiseres etter edelhet. Dersom to metaller legges i en elektrolytt, og det finnes en elektrisk forbindelse mellom dem, vil den minst edle korrodere. Det vil også være et elektrisk spenningspotensial mellom metallene, og avstanden mellom dem i spenningsrekken bestemmer denne spenningen.. Det kan dermed bli stor avstand mellom litium som negativ elektrode og de kjemiske forbindelsene som utgjør den positive elektroden. Det betyr at et litiumbatteri får en ganske høy spenning til å være et galvanisk element. Spenningen kan variere fra cirka 3 V til 3,5 V, avhengig av elektrodematerialet for den positive elektroden. Det er over dobbelt så stor spenning som for de alkaliske batteriene.

Litium er et metall med liten massetetthet, noe som bidrar til å gjøre litiumbatteriene lette. Litiumbatterier er pålitelige, de har lang levetid, og bruksområdet er blant annet lommekalkulatorer, kameraer, trådløse artikler, elektroniske klokker, minnebatterier (backup) og pacemakere.

Litiumbatterier fås i ulike størrelser og er merket "Lithium"

Litiumbatteriene finnes i forskjellige størrelser, fra flate myntlignende knappceller til vanlige sylinderformede batterier. Det blir også laget oppladbare litiumbatterier. Litiumbatterier med knappcelleformat forekommer i forskjellige størrelser. De er merket med "Lithium" og med en kode som inneholder opplysninger om diameter og tykkelse. En knappcelle med symbolet CR1632 (eller BR1632) har en diameter på 16 mm og en tykkelse på 3,2 mm.

Litiumbatterier må ikke forveksles med litiumionebatterier.

Relatert innhold

Generelt