Fagstoff

Sjøvettreglene

Publisert: 15.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 1. Tenk sikkerhet.

  Eldre mann gir råd.Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  Opphavsmann: Knut Høihjelle
   

 2. Ta med nødvendig utstyr.

  Mann med armene fulle av utstyr.Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  Opphavsmann: Knut Høihjelle
   

 3. Respekter vær og farvann.

  Båt i farlig farvann.Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  Opphavsmann: Knut Høihjelle
   

 4. Følg Sjøveisreglene.

  Møte mellom båter.Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  Opphavsmann: Knut Høihjelle
   

 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.

  Folk og hund har vester.Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
  Opphavsmann: Knut Høihjelle
   

 6. Vær uthvilt og edru.

  Mann frarådes å drikke.Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  Opphavsmann: Knut Høihjelle
   

 7. Vis hensyn.
  Uvettig båtkjøring.Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.
  Opphavsmann: Knut Høihjelle
   
Relatert innhold