Oppgave: Arbeidsoppdrag

Drøftingsoppgaver Opplysningstiden

Publisert: 22.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En kjent trykt versjon av den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 4. juli 1776. Foto av kilde.  

 

Oppgave: Drøft

  1. Diskuter hva som ligger i begrepet «all men are created equal» («alle mennesker er skapt like»). Er ikke dette selvsagt? Hvorfor måtte man understreke dette i den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776?
  2. Paragraf 100 i den norske grunnloven innledes med disse ordene: «Ytringsfrihet bør finne sted.» Finn og les hele paragrafen og drøft på hvilken måte den er påvirket av opplysningstidens ideer.
 

 

Relatert innhold

Faglig