Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgave: Opplysningstiden

Publisert: 22.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Montesquieu. Portrett. Charles Montesquieu 

 

Repetisjonsoppgave til fagstoffet om opplysningstiden.

 

 1. Hvilken tidsperiode blir regnet som opplysningstiden?
 2. Hva kjennetegner det nye borgerskapet som vokste fram i Europa i opplysningstiden?
 3. Hva står begrepet «naturretten» for?
 4. Hva menes med «naturtilstanden»?
 5. På hvilken måte er Locke og Hobbes uenige om menneskets grunnleggende egenskaper i «naturtilstanden»?
 6. Hva er forskjellen på Locke og Rousseau når det gjelder synet på samfunnskontrakten?
 7. Forklar hva Montesquieu mente med tredeling av makten (maktfordelingsprinsippet).
 8. Hva kjennetegner det nye synet på sykdom som slo igjennom på slutten av 1700-tallet?
 9. Hva kjennetegner standssamfunnet?
 10. Hvilke samfunnsendringer kom i kjølvannet av opplysningstiden?