Læringssti

Publisert: 22.06.2016, Oppdatert: 21.09.2017
Varighet: 2t
Ittens fargesirkel

Fargelære og fargesymbolikk

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne anvende grunnleggende begreper innen fargelæren
  • kjenne til enkel fargesymbolikk
  • kjenne til enkle prinsipper for fargekontrast og hvordan de påvirker opplevelsen av fargene
  • kunne gjøre bevisste fargevalg i egen produksjon

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti
Relatert innhold

Kjernestoff for