Fagstoff

Ikke oppladbare batterier

Publisert: 02.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Batterier

De batteriene som ikke kan lades opp, kalles engangsbatterier. De finnes i ulike utforminger: runde, firkantede eller som knappceller.

Trykk på lenkene for utførlig informasjon om de ulike batteritypene.

Tørrelementer

Mange applikasjoner trenger svært lite strøm for å virke. Her trengs kun en billig spenningskilde med akseptabel levetid. Trykk på lenken under for å lese mer.

Alkaliske batterier

I applikasjoner med større behov for strøm og større krav til levetid har alkaliske batterier sitt bruksområde. Produksjonskostnaden for alkaliske batterier er såpass lav at den i de aller fleste tilfeller har utkonkurrert tørrbatteriene. Trykk på lenken under for å lese mer.

Litiumbatterier

Når vekt, levetid og temperaturpåvirkning er viktig, kommer litiumbatteriene til sin rett. De har lang levetid, høy spenning og lang levetid i forhold til vekt. Dette avspeiler seg i produksjonskostnad og utsalgspris. Trykk på lenken under for å lese mer.

 

Relatert innhold