Ekstern ressurs

Konvensjonen om biologisk mangfold

Publisert: 13.06.2009

Konvensjonen om biologisk mangfold er en global avtale om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Den omhandler dessuten rettferdig fordeling av godene ved bruk av genetiske ressurser.

Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Generelt