Oppgave: Interaktivitet

Vareforsendelse til utlandet

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Bedrifter benytter seg av følgende valgkriterier når de skal sende gods: transportkostnad, transporttid, transportfrekvens (hvor ofte), miljø og sikkerhet, leveringssikkerhet og transportalternativer.

  • Hvilke to valgkriterier er viktigst for bedriften når de skal sende følgende varer til utlandet: