Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Hva kan du nå om farger?

Publisert: 22.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Jente som hukar av for rett alternativ. Montasje.  
Ta utgangspunkt i fagtekstene om farger og fargesymbolikk. Er påstandene i denne oppgaven riktige eller gale?