Fagstoff

Fiske og fangst

Publisert: 09.10.2017
Tråler. Foto.  

Fiske og fangst har lang historie. I steinalderen lagde man enkle redskaper og båter for å kunne livnære seg av ressursene i havet. Dagens fiskerinæring er ei næring med avansert teknologi, høy kompetanse og et internasjonalt marked.

Fiskerinæringa er ei allsidig næring, med en stor variasjon av fartøyer, redskaper, fangstområder og kundegrunnlag. Dette krever at de som har fiske og fangst som yrke, har kompetanse innenfor mange fagfelt.

Dagens fiskere er først og fremst spesialister på håndtering av redskap og førstehåndsbehandling av fangst. Mange fiskere har i tillegg nautisk utdanning og førerrettigheter for båt.