Oppgave: Arbeidsoppdrag

Førstehjelp

Publisert: 01.02.2017, Oppdatert: 18.04.2017

Hånd med kompress. Foto.

I dette arbeidsoppdraget i naturbasert aktivitet skal du lære de viktigste prinsippene for akutt førstehjelp: Hva du gjør når du kommer først til skadestedet, hvordan du varsler, utfører hjerte-lunge-redning, stanser blødning og spjelker et brudd. Du lærer også om symptomer på hjernerystelse, akutt hjertesjukdom og epilepsi.

 Dette trenger vi:

 • PC eller nettbrett
 • internett-tilgang
 • NDLA-sidene om førstehjelp
 • klær som gjør at vi kan bevege oss fritt, ligge/sitte på kne på golvet osv.
 • fotoapparat eller telefon for å ta bilder og overføre dem til PC

 

Lærerne sørger for:

 • dokker for å øve på hjerte-lunge-redning
 • materialer til forbinding og spjelking

Dette skal vi gjøre:

 1. Vi bruker først ca. to skoletimer på å gå gjennom læringsstien for førstehjelp på NDLA.
 2. Den praktiske delen av førstehjelpsdagen er lagt opp som stasjonsundervisning. Elever fra Vg2 bemanner de ulike stasjonene.
 3. Læreren deler klassen inn i seks grupper. Gruppene starter de praktiske øvingene ved hver sin stasjon og bytter stasjon etter 30 minutter.
 4. Før gruppene bytter stasjon og tema, har alle i gruppa  gjennomført det praktiske arbeidet på denne stasjonen minst én gang – og helst flere ganger. I tillegg har hver av dere tatt ett bilde og skrevet rapport fra det dere skulle lære på denne stasjonen.
 5. Stasjon 1: Hva gjør du når du kommer først til skadestedet, eller når du finner en livløs person? Stikkord: egen sikkerhet, vurdere pasienten, varsling, frie luftveier, sideleie.
 6. Stasjon 2: Hjerte-lunge-redning
 7. Stasjon 3: Stanse blødninger, stelle mindre sår og gnagsår
 8. Stasjon 4: Forstuing og brudd
 9. Stasjon 5: Akutte sjukdommer og hodeskader/hjernerystelse
 10. Stasjon 6: Forbrenningsskader og frostskader/nedkjøling
 11. Når alle gruppene har gått gjennom alle stasjonene, blir det satt av tid til å lage ferdig og levere inn de individuelle rapportene.
 12. Vi rydder opp utstyret, oppsummerer dagen i plenum og gjennomfører egenvurdering.

Etter denne økta kan du:

 • forklare hva du må vurdere dersom du kommer først til et skadested der det er mulig personskade
 • forklare hvor og hvordan du kan varsle de aktuelle nødetatene
 • vurdere om en person er bevisstløs
 • sjekke om en person puster
 • forklare hvordan du kan sikre frie luftveier
 • legge en person i sideleie og forklare når dette er aktuelt
 • utføre hjerte-lunge-redning
 • stanse blødning
 • forklare hva du kan gjøre for å forebygge gnagsår
 • forklare hvordan du steller gnagsår og småsår
 • forklare hva du skal gjøre dersom noen blir bitt av hoggorm
 • forklare symptomer på hjernerystelse og aktuelle tiltak
 • forklare symptomer på akutt hjertesjukdom og aktuelle tiltak
 • vise hvor skolen din eventuelt har en hjertestarter og forklare hvordan du bruker den
 • forklare noen kjennetegn på epileptisk anfall og aktuelle tiltak
 • forklare hvordan sukkerslag og insulinsjokk kan arte seg, og hva som kan være aktuelle tiltak
 • legge støttebandasje på en ankel
 • spjelke en legg eller en arm
 • skrive en rapport der du har med:
  a 1–2 bilder eller tegninger som illustrerer temaet på hver stasjon
  b en tekst om hva du lærte på hver stasjon (stikkord: skadebeskrivelse/symptom og tiltak)

Vurdering:

 • Egenvurdering på skjema: Egenvurdering av arbeidsøkt i førstehjelp 
 • Du skal lage en rapport med ett avsnitt fra hver av stasjonene. Rapporten skal inneholde 1–2 bilder eller tegninger som illustrerer temaet på hver stasjon, og en tekst om hva du lærte på hver stasjon (stikkord: skadebeskrivelse/symptom og tiltak).
 • Du leverer rapporten til læreren før du går fra skolen.
 • Du/dere avtaler med læreren om det skal være karakter på vurderinga.
Relatert innhold