Læringssti

Publisert: 22.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Fokusbriller

Brennvidde og fokus

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til tre forskjellige typer objektiver og kunne gjøre rede for hva forskjellen består i
  • kunne fokusere automatisk og manuelt
  • forstå begrepene brennvidde og lysstyrke
  • vite hvilken effekt valg av objektiver har, og kunne vise dette ved å anvende rett objektiv i eget arbeid.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti
Relatert innhold

Kjernestoff for