Læringssti

Publisert: 21.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Reklameplakat for moped

Å skape holdninger og endre adferd

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva reklame er, og kjenne til ulike måter å reklamere på
  • kunne beskrive hvilke holdninger en reklame ønsker å skape til et produkt
  • kunne vurdere hvilken målgruppe en reklame henvender seg til
  • være bevisst hvordan du selv reagerer på reklameeksponering
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti