Fagstoff

Vitenobjekt: Hvordan virker en brenselcelle?

Publisert: 23.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Brenselscelle med forklarende tekst. Skjermdump. Vitenobjekt - Hvordan virker en brenselcelle  

Relatert innhold

Generelt