Oppgave: Interaktivitet

Nasjonal transportplan

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

I denne oppgaven skal du sette deg inn i Nasjonal transportplan (NTP) som presenterer regjeringens transportpolitikk.