Fagstoff

Opplysningstiden

Publisert: 22.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En samling av distingverte gjester i en salong hos Madame Geoffrin på 1700-tallet. Av gjestene er bl.a. Rousseau, Diderot og Montesquieu. Maleri.    

Opplysningstid er et begrep som blir brukt om de politiske, filosofiske og sosiale ideene som slo igjennom i Europa i siste halvdel av 1600-tallet. Opplysningstiden varte fram til ca. 1800. I denne perioden ble det gjort mange naturvitenskapelige oppdagelser som har hatt stor påvirkning på det europeiske samfunnet fram til i dag

 

Det skjedde også store endringer i synet på enkeltmenneskets plass og rolle i samfunnet. Mange av de grunnleggende verdiene i vårt samfunn ble utviklet under opplysningstiden: menneskerettighetene, det moderne demokratiet og et rettsvesen der alle er like for loven.

Men før vi gir oss i kast med opplysningstiden og de konsekvensene den hadde for ettertiden, skal vi se på bakgrunnen for at en slik omfattende endring i synet på menneskene, naturen og samfunnet kunne skje. Store deler av grunnlaget ble lagt under den perioden vi kaller renessansen.

 

Relatert innhold