Oppgave: Interaktivitet

På tur til Shanghai – lytteøvelse 1

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Generelt