Fagstoff

Markedsføring

Publisert: 20.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

En haug med reklamebrosjyrer på gulvet. Fotografi.  

Markedsføring og reklame har som formål å skape holdninger og endre adferd. I reklamebransjen jobber det personer med mange ulike yrkestitler og kompetanser. De jobber ofte i team for en oppdragsgiver. Oppdraget deres er å gjøre merkevarer sterkere og bedre kjent, og å øke salget av varer og tjenester.

I arbeidet med dette emnet får du grunnleggende kompetanse i og kunnskaper om markedsføring. Du får svar på spørsmål som: Hva er reklame? Virker reklame? Hvilke former for reklame fins det?

Å endre adferd

Å jobbe med reklame handler om å skape og endre holdninger og få kunder til å endre adferd, altså kjøpe et bestemt produkt eller kjøpe et produkt framfor et annet. Gjennom langsiktig merkevarebygging og reklamekampanjer kan et reklamebyrå hjelpe en oppdragsgiver med å få flere kunder og selge flere varer og tjenester. Å jobbe som reklamearbeider handler om å forstå målgruppene sine og på kreativt vis treffe dem med et positivt budskap om et produkt.

I emnet får du blant annet innblikk i hvordan en reklamefilm blir planlagt i reklamebyrået Reaktor. Her blir du kjent med de mest vanlige yrkene i reklamebransjen. Arbeidet handler om å komme opp med ideer, gode historier og presise budskap som får forbrukere til å drømme, og tilpasse budskapet til ulike kanaler og brukermønstre.

Arbeidsprosessen

I arbeidsprosessen blir det ofte brukt idéverktøy som stoppeffekt og AIDAS. En idé skal kunne tilpasses ulike medier, som TV, aviser og nettaviser, YouTube og radio. Du skal blir bedre kjent med sjangrene annonser, radiospot og reklamefilm, og du skal også få jobbe med å forstå at reklame kommer i ulike formater avhengig av hvor den skal publiseres, og hvor mye det koster.

Regulering

Reklamebransjen og markedsføring er regulert, det vil si at det fins grenser for hva det er lov å reklamere for, og hvordan det skal gjøres. For eksempel er det forbudt å reklamere for alkohol og tobakk i Norge. Reklame skal dessuten alltid merkes hvis det er tvil om det kan oppfattes som redaksjonelt stoff.

Læringsstier

I dette emnet får du jobbe videre med fire læringsstier om reklamebransjen:

  • Å skape holdninger og endret adferd
  • Å jobbe som reklamemedarbeider
  • Annonser, radiospot og reklamefilm
  • Lover og regler i markedsføring

Film

I dette emnet har du tilgjengelig en fiksjonfilm. Her får du oppleve og ta inn stemninger og problemstillinger fra reklamebransjen.

  • The greatest movie ever sold