Oppgave: Interaktivitet

Håndtere risiko

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Oppgaven tar for seg fire ulike måter å håndtere risiko på.