Oppgave: Drøfte

Drøftingsoppgaver: Somalia

Publisert: 16.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Bevæpnete somaliske opprørere i Mogadishu, januar 1991, etter en måned med borgerkrig. Foto.  

 

Disse drøftingsoppgavene er tilknyttet fagstoffet om Somalias historie, med fokus på borgerkrigen fra slutten av 1980-tallet. 

 

Oppgave 1

 1. Drøft årsakene til borgerkrigen som brøt ut i 1988.
 2. Pek på likheter og ulikheter mellom et tradisjonelt vestlig demokrati og den tradisjonelle somaliske politiske kulturen.
 

 

Oppgave 2

Hør på to innslag fra NRK i januar 1991 på Nasjonalbibliotekets hjemmesider. Her er det to personer med forskjellig ståsted som rapporterer fra Mogadishu. Svar på disse spørsmålene:

 1. Hvilken av rapportene er opptatt av den politiske situasjonen?
 2. Hvilken av rapportene er opptatt av den humanitære situasjonen?
 3. Hvilken av rapportene diskuterer årsakene til volden?
 4. Hvilken av rapportene diskuterer konsekvensene av volden?
 5. Hvordan skiller disse to rapportene seg fra hverandre?
 6. Hvilke likheter er det mellom rapportene?
 7. Synes du at rapportene utfyller hverandre, eller gir de motstridende bilder av situasjonen?
 

 

Relatert innhold