Oppgave: Repetisjon

Oppsummeringsoppgave: Somalia

Publisert: 16.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut


Områder i Somalia og Etiopia med somalisk befolkning. Kart.   

Du må lese fagstoffet om Somalias historie for å kunne svare på repetisjonsspørsmålene i denne oppgaven.

 

 

Spørsmål

 1. Hva mener vi med begrepet «kildekritikk»?
 2. Hva kjennetegnet den tradisjonelle somaliske bosettingskulturen?
 3. Hva ligger bak splittelsen av den somaliske nasjonen under kolonitiden?
 4. Hvorfor havnet Somalia i væpnet konflikt med Kenya og Etiopia i 1964?
 5. Hvordan rettferdiggjorde general Siad Barre militærkuppet i 1969?
 6. Hvilke temaer ble tatt opp i somalisk popmusikk i 1960- og 70-årene? Hvordan representerer disse temaene et opprør mot gamle normer?
 7. Hva kjennetegnet familielovene som kom i 1975?
 8. Hva var konsekvensene av tørken og hungersnøden i 1974–75?
 9. På hvilken måte utnyttet general Siad Barre tørken og hungersnøden til å gjennomføre sine politiske ideer?
 10. Hvorfor fikk flyktningkatastrofen i 1978 så lite oppmerksomhet til å begynne med?