Fagstoff

Nedre komplettering

Publisert: 15.06.2016, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Nedre komplettering. Illustrasjon.   


Nedre komplettering er området i reservoarsonene i en brønn. Der installeres mye forskjellig utstyr som skal hjelpe til med å få mest mulig olje eller gass ut av reservoaret. Nedre komplettering deles i to hovedgrupper: open hole eller cased hole.

Nedre komplettering beskriver hvilket utstyr som kan installeres i en brønn i reservoarsonen og hvordan reservoarkvaliteten påvirker valget av løsninger. Utstyret som installeres skal bidra til at det produseres mest mulig olje eller gass fra reservoaret over veldig lang tid.

Dersom brønnen i reservoaret trenger støtte er det vanlig å installere et fôringsrør ( liner) i reservoaret. Røret sementeres fast og perforeres for produksjon. Dette kalles cased hole komplettering.

Dersom reservoarbergarten er sterk og stabil kan hullet stå uten fôringsrør. Da blir innstrømningsarealet gjennom brønnen mye større og trykkfallet fra reservoaret til brønnen lavere. Det er vanlig å installere stålfilter (sand screen) i slike brønner. Dette kalles open hole komplettering.

Mange brønner bores ut med flere forgreninger til reservoaret. Det gir stor innstrømning fra reservoaret til brønnen. Denne kompletteringsløsningen heter multilaterale brønner.

For å styre produksjonen fra hver forgrening kan det installeres ventiler nede i brønnen som kan fjernstyres fra overflaten. Det kalles smarte brønner.

Det er vanlig å kombinere mange forskjellige typer utstyr og kompletteringer i et felt. Valg av utstyr og løsninger som skal bidra til et langt og effektivt produksjonsliv fra hver brønn. Løsningen som velges, må ha riktig pris og varighet i forhold til forventet produksjon. Her er det snakk om investering og gevinst.

 

Oppgaver

Generelt