Fagstoff

Fredsforsøk

Publisert: 16.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Representanter for De eldres råd i Somalia. Foto. De eldres råd, Somalia

Selv om det pågikk harde kamper mellom opprørsgrupper med ulik klantilhørighet i Mogadishu og det sørlige Somalia, var det i en periode fra mai 1991 relativt fredelig i den nordlige delen av Somalia. Etter Siad Barres fall ble erklærte Somaliland seg som uavhengig stat.

Fredsforhandlinger

Det ble ført omfattende fredsforhandlinger på lokalt nivå for å komme til enighet. De eldres råd har tradisjonelt sett hatt en viktig rolle i somalisk samfunnsliv. Slike råd ble nå en viktig brikke for å oppnå fred og enighet.

Fredsforhandlingene i Somaliland ble likevel ikke støttet av FN og det internasjonale samfunnet. Det at Somaliland hadde erklært seg uavhengig, ble sett på som splittende. FN ønsket heller fredsforhandlinger som var støttet av det internasjonale samfunnet. Også det sittende regimet i Mogadishu var motstandere av et selvstendig Somaliland. Vinteren 1994/95 lyktes det for sentralregjeringen å så splittelse i den skjøre freden i nord ved å støtte opposisjonelle grupper. Konfliktene spredte seg til slutt også her etter gamle klan-skillelinjer.

De internasjonale fredsforhandlingene pågikk gjennom hele 1990-tallet, uten at det førte til nevneverdige resultater. Man slet med å finne representanter som hadde støtte i folket, og man fant ikke løsninger som alle de rivaliserende partene kunne godta. I 2000 førte innsettelsen av et nytt midlertidig styre, et såkalt «interimstyre», til at Abdulkassim Salat Hassan ble president. Hassan hadde vært minister under Siad Barres militærregime. Men regjeringen hans fikk i realiteten lite kontroll over andre deler av Somalia enn Mogadishu.

Valg i 2016?

Når man nå i 2016 igjen snakker om å holde valg i Somalia, er det ikke med utgangspunkt i europeisk demokrati, men i lokale tradisjoner. I Norge har vi et «numerisk» demokrati, der hver person har én stemme. Valgsystemet i Somalia blir derimot utformet slik at man tar i bruk tradisjonelle somaliske samfunnsinstitusjoner, blant annet De eldres råd. En gruppe som består av 135 klanoverhoder, peker ut et valgmøte, som så skal bestemme hvem som skal danne regjering. Slik håper man å oppnå fred og forsoning i Somalia.

Relatert innhold