Fagstoff

Batterier og brenselceller

Publisert: 30.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Batterier. Foto.Batteri.  

Mobiltelefon og batteri. Foto.Batteri i mobiltelefon.  

 

Brenselscelle med forklarende tekst. Skjermdump.Hvordan virker en brenselcelle? (ekstern)      

  

Elektrokjemiske reaksjoner er redoksreaksjonerEn redoksreaksjon er en kjemisk reaksjon der ett stoff blir redusert og et annet blir oksidert. Dette kan dreie seg om et grunnstoff som inngår i et molekyl eller et salt. Hvis ladningstallet (oksidasjonstallet) til et grunnstoff forandres i en kjemisk reaksjon, er det en redoksreaksjon. . Slike reaksjoner skjer både i batterier og i brenselceller. Her blir kjemisk energiKjemisk energi er en form for potensiell energi som er knyttet til elektriske krefter mellom atomer og molekyler. Kjemisk energi kan omformes til andre former for energi i kjemiske reaksjoner. omdannet til elektrisk energi.

 

I batterier foregår reduksjonen og oksidasjonen ved hver sin elektrode. Batteriene er av to typer - de som kan lades opp, og de som ikke kan lades opp. For de oppladbare batteriene kan reaksjonene gå begge veier, i engangsbatteriene går reaksjonene bare den ene veien. Det fins mange forskjellige batterier av begge typer.

This node does not support insertion type thumbnail I en brenselcelleEn brenselcelle er en form for et galvanisk element med gasselektroder. I reaksjoner som normalt er forbrenningsreaksjoner, utnyttes elektronovergangen mellom et drivstoff som oksideres, og oksygen til å skape elektrisk strøm. I de fleste brenselcellene som benyttes i dag, er hydrogen drivstoffet, men brenselceller som bruker metan, metanol, etanol og sink, er under utvikling.Det finnes flere ulike typer brenselceller. De blir gjerne inndelt etter hvordan de er oppbygd, og hvilke driftstemperaturer de opererer på. utnyttes ofte hydrogenHydrogen er det enkleste av alle grunnstoffene og består av et proton og et elektron. Hydrogen er ved standard trykk og temperatur en fargeløs, luktfri og svært brennbar gass. Hydrogen kan framstilles ved elektrolyse av vann, men det meste av hydrogengassen i bruk framstilles fra metangass. og oksygen. Her skjer reduksjonen og oksidasjonen på hver sin side av en membran. Resultatet er vann og elektrisk energi. Brenselceller er miljøvennlige i bruk, men produksjonen av dem er ikke nødvendigvis miljøvennlig.