Video

Det ville kjøttet

Publisert: 22.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

I denne filmserien følges viltet fra det øyeblikket skuddet faller, via utvomming og partering til mørning. Det legges stor vekt på hygiene i filmene.

Innledning  

Viltkjøttet    

Modningsprosessen  

Elg - utvomming  

Elg - finpartering  

Villrein - utvomming  

Hjort - utvomming  

Hjort - flåing  

Hjort - grovpartering   

Elg - finpartering  

Villrein - utvommin

  

Hjort - utvomming  

Hjort - flåing

  

Hjort - grovparterin

  

Rådyr - grovpartering

  

Rådyr - finpartering

  

Rådyr - finparterin  

Hare - grovpartering

  

Hare - finpartering

  

Hønsefugl - ribbing

  

Hønsefugl - flåing og grovoppdeling  

Sjøfugl - uttak av bryst og lår

  

Ribbing av gås

  

Sjøfugl - ribbing av brys

  

Due - uttak av brys