Fagstoff

Felles standarder

Publisert: 04.07.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • NORSOK-standarder
  • Standard Norge
  • Internasjonale standarder

Pyramide med regelhierarki. Illustrasjon.  

NORSOK-standarden er utarbeidet i samarbeid mellom operatørselskapene, interesseorganisasjoner og myndighetene for å skape en ensartet og samstemt drift av operasjoner på norsk sokkel. Standarden regulerer detaljer om kvalitet på utstyr og sikker operasjon.

NORSOK-standarder

Petroleumsindustrien ble møtt med mange teknologiske utfordringer da norsk sokkel skulle utvikles. Det førte til en rivende teknologiutvikling (som fremdeles er svært viktig) med mange individuelle løsninger for de ulike feltene som skulle bygges ut. Det medførte også høye kostnader knyttet til utvikling og drift på norsk sokkel.

Det ble derfor satt i gang et prosjekt NORSOK (NORskSOkkels Konkurranseposisjon) for standardisering av løsninger. Prosjektet ble startet i 1993 for å redusere gjennomføringstiden for utbyggingsprosjekter og redusere kostnader knyttet til utvikling og drift på norsk sokkel. NORSOK-prosjektet var et samarbeid mellom Norsk olje og gassNorsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon., Norsk Industri og myndighetene (Oljedirektoratet).

NORSOK-prosjektet utarbeidet et felles sett med standarder for de fleste petroleumsaktivitetene på norsk sokkel. Standardene blir oppdatert og videreutviklet i tråd med behov skapt av ny teknologi og nye arbeidsprosesser. I tillegg til NORSOK-standardene er petroleumsaktiviteten underlagt mange internasjonale standarder.

Standard Norge

For å få helhetlige standarder er nå NORSOK en del av Standard Norge. Standard Norge har ansvar for å utvikle standarder innen alle relevante områder (petroleum, post, tele, elektro ...) og representerer Norge i internasjonale komiteer innen alle standardiseringsområder. Norske standarder er derfor til enhver tid oppdaterte og i tråd med internasjonalt regelverk. Dette er viktig for norsk petroleumsindustri, som ofte opererer i det internasjonale markedet.

Dessverre er det i senere tid bestemt at NORSOK-standardene ikke skal være gratis tilgjengelig på nettet, noe som reduserer tilgjengeligheten for undervisningssituasjoner. Noen få standarder kan likevel lates ned gratis, se nederst på informasjonssiden.

Oppgaver

Generelt