Fagstoff

Kommunikasjonsvirksomhet

Publisert: 15.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 

Kommunikasjonsbransjen er i rask vekst. I løpet av de siste 15 årene har medlemsmassen i kommunikasjonsforeningen nær fordoblet seg. Hva er årsaken til at etterspørselen etter kommunikasjonsmedarbeidere er blitt så stor? Og hvilke arbeidsoppgaver er det de utfører?

En bransje i vekst

Stadig flere bedrifter – både offentlige og private – velger å ansette egne kommunikasjonsrådgivere. Det samme gjelder offentlige etater, politiske partier og organisasjoner.

Som forbrukere i Norge kan vil velge og vrake i produkter og tjenester. Kommunikasjonsbransjen hjelper bedrifter å bygge et godt omdømme slik at vi velger det nettopp de kan tilby. De forestillingene vi har om arbeidet til ulike organisasjoner, som for eksempel Leger uten grenser, formes i stor grad av det vi ser, hører og leser om deres arbeid i ulike medier. En god presseomtale gjør at flere gir penger til deres virksomhet.

I dag er både tradisjonelle medier og sosiale medier viktig arenaer for samfunnsdebatt. Dersom du ønsker å bli statsminister i Norge, må du gjøre en god figur på TV-skjermen. Du må også kunne kommunisere med potensielle velgere på Facebook og Twitter. Da er en kommunikasjonsrådgiver god å ha.

Å jobbe i kommunikasjonsbransjen

Yrkesbetegnelser som kommunikasjonsrådgiver, PR-konsulent og informasjonsmedarbeider blir ofte brukt om hverandre i kommunikasjonsbransjen. Felles for dem alle er at de har ansvar for å informere offentligheten eller publikum om hva bedriften jobber med. De har også ansvaret for god internkommunikasjon.

Et viktig begrep når man jobber med kommunikasjon, er omdømme. Dette handler om hvordan etaten, bedriften eller organisasjonen blir oppfattet av publikum. Mange oppdragsgivere er avhengig av et godt omdømme for å nå målene sine, enten det gjelder å selge mer, skape sympati for et veldedig formål eller å vinne et valg.

Arbeidsoppgavene til en kommunikasjonsrådgiver kan bestå i

  • mediekontakt
  • PR-virksomhet
  • internkommunikasjon
  • oppdatering på utviklingen i bransjen
  • direktekommunikasjon

Læringsstier

I dette emnet kan du jobbe videre med tre læringsstier som tar for seg hvordan man jobber som kommunikasjonsrådgiver, og hvilke lover og regler som gjelder i bransjen:

  • Kommunikasjonsbransjen
  • Å jobbe med kommunikasjon
  • Pressemeldinger og pressekonferanser

I tillegg kan du gjerne se filmen Maktens menn (The Ides of March) som gir et innblikk i amerikansk politikk og spillet som foregår mellom journalister og kommunikasjonsrådgivere når det gjelder å få kandidatens budskap ut i mediene.

Relatert innhold