Fagstoff

Nettbutikken - en del av verdikjeden

Publisert: 15.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Zalando sitt lager. Foto.   En nettbutikk er en naturlig del av virksomhetens verdikjede. Vi trenger derfor en god plan for alt fra tekniske spørsmål til lager, pakking, distribusjon, kundeservice og kundeoppfølging.

Sentrale spørsmål du bør stille deg:

Markedsføring

Hvordan skal nettbutikken framstå som en naturlig forlengelse av den eksisterende markedsstrategien? En nettbutikk er med på å skape en helhet der alle markedsaktivitetene bygger opp under og styrker hverandre.

Lager, pakking og distribusjon

Hvordan kan ordrene ekspederes på raskeste og rimeligst mulige måte? En nettbutikk krever en helt annen løsning for lagerhold, logistikk, pakking og sending av varene enn salg fra et fast utsalgssted.

Kundeservice. Foto.  Kundeservice

Hvordan skal kundehenvendelser håndteres på en profesjonell måte? Kunder ringer og sender e-post med spørsmål og problemer omkring kjøpet. Nettbutikken må ha kompetente personer som kan svare på slike kundehenvendelser, noe som igjen krever ressurser og opplæring av ansatte.

Oppfølging

Til slutt trenger virksomheten et system for oppfølging av kundene etter at varene eller produktene er levert, slik at virksomheten kan fange opp eventuell misnøye og problemer. Målet er ikke bare å skape størst mulig kundetilfredshet, men en opplevelse av kjøpet som helst overgår de forventningene kunden hadde på forhånd – dette for å skape størst mulig kundelojalitet, tilleggskjøp, merkjøp og gjenkjøp, samtidig som vi ønsker at så mange som mulig av kundene over tid utvikler seg til å bli ambassadører som anbefaler virksomheten til venner og bekjente.

Vil du vite mer om nettbutikk? Gå til eStudie.no for mer informasjon.